Begära offert

Så här får du snabbast en beräkning och offert på spännarmerade tegelöverliggare och tegelbalkar.

För att göra en optimal och exakt beräkning av nödvändiga spännarmerade överliggare och tegelbalkar och för att snabbt kunna återkomma med en offert är det viktigt att du skickar med planritning, snittritning och fasadritningar. Därutöver behöver vi information om tegeltyp i fasad och bakmur, projektadress samt leveransdatum.

 

Planritningen

Med en korrekt planritning är det möjligt att se antalet tegelöverliggare och tegelbalkar samt fastställa var de bärande delarna av byggnaden är placerade.

Snittritningen

Med snittritningen kan vi göra precisa beräkningar av bärförmågan för varje tegelöverliggare och tegelbalk i bakmur och fasad. Den individuella beräkningen resulterar ofta i besparingar totalt på bygget.

Fasadritningar

Fasadritningen ger den samlade överblick som krävs för att säkra att alla överliggare och balkar finns med i offerten.  Det är också här som placering och antal öppningar framgår tydligast.

FRÅGOR, BERÄKNINGAR OCH OFFERTER

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under Kontakt.

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer