Tegelbalkar


Spännarmerade tegelbalkar 
 

Spännarmerade tegelbalkar kan användas för mycket stora spännvidder. Beräkningsanalyser av tvärsnittet för tegelbalkar visar att dragspänningar endast sällan uppstår i spännarmerade tegelbalkar och att de vanligtvis är sprickfria.

Spännarmerade tegelbalkar säkerställer:

  • Att det inte uppstår förskjutningssprickor över överliggaren.
  • Att tegelbalken aldrig kommer att trycka/vila på fönster- eller dörrkarmar.

Underlaget - murverket som tegelbalken vilar på - bör vara minst 3/4 sten för första skiktet på båda sidor och därefter minst 1/2 sten.


Prefabricerade tegelbalkar 

Används som prefabricerad tegelbalk i fasad eller bakmur. Tegelbalken kan fungera som en fristående konstruktion eller med överliggande murverk. Tegelbalken utförs alltid med förskjutningsarmering och beräknas för att bära hela den aktuella belastningen.


Enkel- och dubbelskiftsbalkar

I en fasad ska enkelskifts- och dubbelskiftsbalkar oftast inte bära laster, eftersom bakväggen är den bärande konstruktionen för tak/våningsskiljare. Genom att använda TB-rännor i stället för traditionell papp över tegelbalken uppnås högre styrka på tegelbalken.

Spännarmerade tegelbalkar säkerställer:

Att det inte uppstår förskjutningssprickor över tegelbalken.
Att tegelbalken aldrig trycker/vilar på fönster- eller dörrkarmar.
Upplaget - murverket som tegelbjälken vilar på - ska alltid vara minst ½ sten på båda sidor


Enkelskiftsbalkar

Upp till 12 tegelstenar i längd 2870 mm
Används för hålbredd på max 2630 mm


Dubbelskiftsbalkar

Upp till 22 tegelstenar i längd - 5270 mm
Används för hålbredd på max 5040 mm


Belastning

Det överliggande murverket belastar inte den förspända tegelbalken, förutsatt att det inte är inmurad papp i fogarna, eftersom tegelbalken och murverket bildar en komposit-tegelbalk. Tvärtom avlastar det tegelbalken genom att fördela belastningen.

Antalet överliggande tegelskift är därför viktigt när tegelbalkens dimension ska beräknas. Vid gavlar är det dessutom viktigt att ta hänsyn till både minsta antal skift och högsta antal skift.


Lösningar med spännarmerade tegelbalkar

Hørnings rådhus är byggt med RT 307 tegel. Den längsta spännarmerade tegelbalken är 5 tegelstenar bred, 9 skift hög och 8,84 m lång. De spännarmerade tegelbalkarna har fasad på båda sidor

Den säckskurade spännarmerade tegelbalken ingår som en del av den bärande konstruktionen. Varje balk är 4 tegelstenar bred - 47 cm - 10 skifter hög och har fasader på båda sidor. 

Den säckskurade spännarmerade tegelbalken är 3 1/2 tegelsten bred - 41 cm - 9,25 m lång. Tegelbalken har fasader på båda sidor. Vi har producerat flera tegelbalkar med över 12 meters spännvid. 

Den längsta spännarmerade tegelbalken i det frostående murverket har ett spann på 7,93 m. För att ta upp vindlasten är diagonala murbindare inmurade mellan de två murväggarna, vilket skapar ett gittersystem i hålkonstruktionen. De två nedersta skiften i tegelbalken är 41 cm breda


Lösningar med enskifts- och dubbelskiftsbalkar

Standard tegelbalkar i flera bredder för fasad. Förspända tegelbalkar i fasaden förenklar arbetet på byggarbetsplatsen och optimerar kvaliteten, eftersom förspända tegelbalkar har högre styvhet och pilhöjd, vilket säkerställer mot förskjutningssprickor över tegelbalken, samt att tegelbalken aldrig trycker på fönster- eller dörrkarmar. Tegelbalkar tillverkas i olika bredder och av sten från samma parti som fasaden ska muras med.

Standard tegelbalk i flera bredder för bakmur. Vår förspänningsmetod ger betydande fördelar, eftersom förspända tegelbalkar har högre styvhet och pilhöjd, vilket motverkar förskjutningssprickor över tegelbalken, samt att tegelbalken aldrig trycker på fönster- eller dörrkarmar.

 
Dubbelskiftsbalk med glaserad fasad. I fasaden används tegelbalkar i dubbelskift med droppnäsor i längder av 4,31 m. Tegelstenarna är glaserade på fasaden och på undersidan mot den frästa droppnäsan. I fönsterinramningarna är glaserade formstenar inmurade som fönsterbänkar.