Tegelbalkar med rull- och vertikalskift


Tegelbalkar med rull- och vertikalskift

Randers tegel producerar flera olika varianter på prefabricerade tegelbalkar i förband.
Förspänt vertikalt skift med snedställd tegelkant och horisontellt upplag. Tegelkanten är utgörs av snedskurna stenar i munkförband med en vertikal höjd på 5 skift. Upplaget etableras med hjälp av horisontellt placerade stenar i förband. Prefabricerade stående skift i tegel är särskilt starka konstruktionskomponenter.

Förspända rullskiftsbalkar produceras som standard i danskt normalformat i samma tegel som fasaden. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller upphängningsvinkel. Upplaget etableras med hjälp av horisontellt placerade tegelstenar i förband.


Lösningar: Tegelbalkar med rull- och vertikalskift

 
Förspända rullskiftbalkar produceras som standard i danskt normalformat i samma tegel som fasaden. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller upphängningsvinkel. Upplaget etableras med hjälp av horisontellt placerade stenar i förband.

Bågformat rullskift med formsten. Rullskiftet av formstenar är utfört med krökning - anpassat till den krökta fasaden. Upplaget är ingjutna rostfria upphängningsbågar.

 
Förspänt stående skift med snedställd tegelkant och horisontellt upplag. Tegelkanten är utförd av snedskurna stenar i munkförband med en vertikal höjd på 5 skift. Upplagetlaget etableras med hjälp av horisontellt placerade stenar i förband. Prefabricerade stående skift i tegel är särskilt starka konstruktionskomponenter.

Upplag för stående skift och rullskift kan lösas på flera sätt - till exempel med medgjutna horisontella upplagsstenar som passar in i omgivande förband eller med ingjutna upplagsbeslag/bågar.

Nedan visas en skiss av en rullskiftbalk med specialhörnlösning anpassad till en framdragen murverksram runt fönstret.