Väggelement i tegel

 


Prefabricerade väggelement av tegel 
 

Fasadlement av tegel är baserat på vår unika kompetens med tillverkning av bärande förspända tegellement samt prefabricerade tegelväggar. Elementen kan levereras i sektioner upp till 3,6 x 8,80 meter, i alla vanliga förband och i tjocklekarna 108, 80, 60 och 54/48 mm.

Prefab-element används där det finns behov av stor styrka jämfört med platsbyggda konstruktioner, eller där fasadens uttryck gör det mycket svårt att utföra på platsen. Prefab-fasadlement är således inte en prisvärd konkurrent till platsbyggda konstruktioner, utan kan istället tillföra hög styrka och fler arkitektoniska möjligheter.

Fasadelement av tegel kan användas som separata byggnadselement eller som bärande element/tegelbjälkar för traditionellt murverk. Elementen är färdiga från fabriken och kräver ingen ytterligare bearbetning efter montering. Montering sker på infällda beslag och bärare som är anpassade till den bärande konstruktionens utformning.

EU-normerna för hållbart byggande kommer att öka användningen av byggmaterial och konstruktioner med dokumenterad lång livslängd och låga underhållskostnader, och redan nu finns det ett stort intresse för de många möjligheter som kombinationen av prefabricerade fasadelement av tegel och traditionellt murverk ger, både vid nybyggnation och fasadrenoveringar.