Tegelvalv och bågar


Tegelvalv och bågar
 

En tryckbåge - vanligtvis formad som en traditionell spetsbåge, överför sneda tryckkrafter vid vederlaget och ställer därmed krav på det omgivande murverket, medan konstruktionen med balkfunktion endast överför vertikala krafter på samma sätt som en balk.

Prefabrikaterade valv har stor enhetlighet och säkerställer en snabb och rationell utförande som sparar tid på byggarbetsplatsen. Valv och bågar kan utföras i alla former - till exempel segmentbågar, cirkulära bågar eller parabelbågar efter önskemål.

 


Lösningar med tegelvalv och bågar 

3-punkts kurvehanksbågen är särskilt känd från den klassiska arkitekturen. Den geometriska formen bestäms av hålbredden och den valda båghöjden. Kurvehanksbågens bärförmåga har inte den mest optimala bärförmågan, men kan i många fall användas utan problem. En 6 meter bred kurvehanksbåge har använts i en lantbruksbyggnad.

Bågen är utförd i standerskift med horisontellt placerade stödstenar. På platsen har murats runt bågelementet, ovanpå vilket fuktspärrande papp har lagts in. Ovanpå pappen är en förspänd dubbel skiftande överliggare inmurad. I detta system betraktas bågelementet som självbärande, liksom tegelbalken och den murade delen.

Nybygge i klassisk stil med bågade fönsteröverstycken. Bågarna med det framhävda ljusa teglet är utförda som prefabricerade tegelelement.

Bågelementet är utfört som en enhet, vilket innebär att de horisontellt placerade flänsarna och själva bågstycket är en sammanhängande enhet. Elementet har en djup på 1,08 m och har horisontellt gjutna stödstenar på sidoflängerna. På översidan av bågen är utstickande armering gjuten för att fästas i den bakomliggande konstruktionen.