TEGELFÖRBAND & FOGTYPER


UTRYCKET HOS ETT MURVERK BESTÄMS AV KOMBINATIONEN - DET VALDA TEGLETS FORMAT. DET VALDA TEGLATS FÄRG OCH YTA. MURBRUK, FÄRG OCH UTFÖRANDE SAMT FÖRBAND.

Nedan ses de mest använda tegelförbanden i Sverige. Det finns mer än 40 olika förbandstyper att välja mellan, där komplexhöjd, komplexbredd och rapport har definierats. 

 

LÖPFÖRBAND 1

LÖPFÖRBAND 2

KVARTSTENSFÖRBAND A

KVARTSTENSFÖRBAND B

HALVSTENSFÖRBAND

BLOCKFÖRBAND

KRYSSFÖRBAND

MUNKFÖRBAND 1

MUNKFÖRBAND 2

FREDERIKSBERGFÖRBAND

KOCHSFÖRBAND

FOGTYPER