AKUSTIKTEGEL


AKUSTIKTEGEL ÄR ETT SPECIELT TEGEL MED HÅL SOM ANVÄNDS FÖR LJUDDÄMPNING OCH FÖRBÄTTRING AV AKUSTIKEN I T.EX. HÖRSALAR, MÖTESLOKALER OCH SPORTHALLAR
 

Levereras på pallar med 112 stenar med plastkåpor. 

GULT AKUSTIKTEGEL NR 7
9-håls, 228 x 108 x 54 mm
Hålprocent ca 28

RÖTT AKUSTIKTEGEL NR 7
9-håls, 228 x 108 x 54 mm
Hålprocent ca 34

BLÅTONAT AKUSTIKTEGEL NR 7
9-håls, 228 x 108 x 54 mm
Hålprocent ca 34