BAKMURSTEGEL


STENARNA PRODUCERAS FÖR ANVÄNDING I INVÄNDIGA KONSTRUKTIONER, SÅVÄL BÄRANDE SOM ICKE BÄRANDE.

Format: Normalformat och bredformat, DS 414.
De tekniska specifikationerna är samma som de angivna under fasadtegel i motsvarande utförande.
 

 

27 CM FALSAT TEGEL FÖR BAKMUR

Här finns 4 cm extra som förenklar murning av dörr- och fönsterfalsar i byggnationer med 190 mm isolering.

Maskinhåltegel med "mjukstruken" prägling för vattenskurning eller puts. Även välägnad till fönsteröppningar. 
Ring för prover!
 

MJUKSTRUKET BAKMURSTEGEL

Teglet produceras för användning i invändiga konstruktioner, såväl bärande som icke bärande.

Format: Normalformat och bredformat, DS 414.
De tekniska specifikationerna är samma som de angivna under fasadtegel i motsvarande utförande.

SÅGSPÅNTEGEL

Sågspånstegel är tillverkat precis som vanligt håltegel förutom att det vid bearbetningen av leran tillsätts ungefär 30 volymprocent sågspån. Det brinner upp när teglet bränns och lämnar kvar luftporer i teglet, vilket ger ett lätt och högporöst tegel. Sågspånstegel är inte frostbeständigt och därför kan det endast användas i invändiga konstruktioner för ytbehandling.

Format: Normalformat, DS 414
Tryckhållfasthet: 12 - 18 MPa
Bruttodensitet: 1 060 - 1 200 kg/m3
Vattenabsorption: 16 - 20%
Vattenabsorption per minut: 1,5 - 2,1 kg/m2