GANDRUP TEGELVERK


Gandrup tegelverk mellan Aalborg och Hals. Verket framställer över 20 olika typer av mjukstruket tegel med 4 fasader och strängpressat maskintegel. Produktionen omfattar dessutom sågspånstegel, molertegel och det särskilda Gandrup golvtegel i tegelstensformat.

Verket har varit en del av Randers Tegl-gruppen sedan 1967. I samband med uppköpet byggdes verket ut och fick en årlig kapacitet på 27 milj. tegelstenar. 1989 byggdes verket ut ytterligare och Gandrup tegelverk är nu norra Europas största och mest rationella tegelverk med en årlig kapacitet på 75 milj. tegelstenar.

2004 fick Gandrup tegelverk årets El-sparpris som bevis på en extraordinär insats för att sänka elförbrukningen.

Tegelverkssjöarna, verkets tre gamla lergravar, ingår nu i ett populärt rekreationsområde på 25 ha med ett rikt växt- och djurliv.

Gandrup Teglværk