HAMMERSHØJ TEGELVERK


1953 utökades Randers Tegl-gruppen med ett nytt och modernt tegelverk. Verket uppfördes i ett område i Nørreådalen söder om Hammershøj, där det fanns större mängder lera av hög kvalitet. Nye Hammershøj tegelverk har sedan utvecklats till ett av norra Europas största och mest moderna tegelverk med tre separata produktionslinjer. Ett fullständigt rationaliserat verk med en årskapacitet på 70 milj. tegelstenar.

På Verk 1 produceras mjukstruket Unika-tegel - exklusivt tegel där bl.a. gamla dagars kolbränning kombineras med dagens effektiva gasbränning. Verket moderniserades 2000.

Verk 2 är ett helautomatiskt maskintegelverk med produktion av danska, norska, svenska och tyska format. Verket har 16 000 m3 sump med lerbehandling. Torkningen görs i torkkammare och bränningen i en 137 meter lång tunnelugn. Anläggningen moderniseras löpande med hänsyn till kvalitetssäkring och energioptimering. Produktionen omfattar rött, rött/brunt och brunt tegel.

Verk 3 är ett modernt verk med produktion av mjukstruket och "handstruket" tegel. Produktionen görs via 10 000 m3 sump på 3 mjukstrykningspressar och 1 ”handstrykningspresss”, i torkkammare och 135 meter lång tunnelugn. Verket moderniseras löpande.

Hammershøj Teglværk