Återbrukat tegel

Återbrukat tegel är vägen till elegant murverk med en begränsad miljöpåverkan. Dess unika charm och patinerade utseende kommer från stenens historiska påverkan och från nedbrytnings- och rengöringsprocessen. Variationen i färg och storlek samt spår av kalk bidrar till teglets arkitektoniska karaktär, egenskaper som bör betraktas som en integrerad del av produktens estetiska kvaliteter.