Vi bygger för framtiden


Byggbranschen har potential att bli mycket grönare. Vi är också medvetna om att vi måste bidra. Vår vision är att bli den mest hållbara tillverkaren av tegel i världen. Detta driver vårt dagliga arbete mot ett mer effektivt och grönt sätt att producera våra produkter. Vi tror att detta är en process som aldrig kommer att ta slut och vi är fast beslutna att ständigt förbättra oss.

Vår policy

 • Randers Tegel stödjer FN:s mål för hållbar utveckling.

 • Randers Tegel stödjer den svenska regeringens mål att koldioxidutsläpp senast 2030 ska vara minst 63% lägre än 1990 och 2040 minst 75% lägre än 1990.

 • Randers Tegel uppfyller regeringens krav på energioptimering för företag.

 • Randers Tegel använder endast koldioxidneutral el från vindkraftverk.

 • 90% av energiåtgången i tegelbalkfabriken i Bara produceras av koldioxidneutral el från solceller.

 

100% transparens

 • Randers Tegel är 100% transparenta när det kommer till dokumentation av resursanvändning i samband med vår produktion av tegel. Inom kort kommer vi att ha klimatdeklarationer (EPD) på samtliga produkter. EPD står för Enviromental Product Declaration. Denna deklaration används för att dokumentera klimatavtrycket av ett byggmaterial.
   

Vi lever som vi lär

 • Den el vi använder kommer från förnybara energikällor
 • Överskottsenergin från våra brännugnar används i våra torkugnar.
 • Vi återvinner alla typer av avfall i alla produktionslinjer.
 • Vi har bruksfickor i teglet för att minska massan av tegel som ska brännas - detta minskar koldioxidavtrycket per sten.
 • Vi har ersatt alla ljuskällor med LED-belysning och använder dagsljus där det är möjligt.
 • Vi arbetar målmedvetet med avfallssortering.
 • Vi rengör och återvinner vatten i vår produktion och använder ytvatten.
 • Våra pallar är tillverkade av trä från hållbara källor.
 • Vårt marknadsföringsmaterial är tryckt på FSC-godkänt papper.