RECLAY - när 30% av råmaterialet kommer från tegelkross 
 

När tegelbyggnader rivs kommer det alltid att finnas en viss procent tegel som inte kan återbrukas.
Med Randers Tegels Reclay använder vi nu upp till 30% tegelkross i nyproducerat fasadtegel.
 
Randers Tegel arbetar konstant med att minska vår miljöpåverkan.  
Vårt arbete med hållbarhet sker på många plan och innefattar allt från energi till produktutveckling.
Vårt senaste initiativ inom produktutveckling är Reclay. 


Nyproducerat fasadtegel där upp till 30% av råmaterialet kommer från tegelkross