Totalekonomi & Miljö


Inom kort kommer krav på att all nybyggnation ska klimatdeklareras och då blir materialvalen ännu viktigare för att byggnaden ska bli både en miljömässig och en ekonomisk vinnare.

All tillverkning av byggnadsmaterial orsakar CO2 utsläpp som initialt belastar miljön. Tegel är inget undantag. Det som däremot gör tegel till en vinnare både ur miljösynpunkt och ekonomi är teglets och tegelbyggnadens långa livstid och det låga behovet av underhåll som krävs. En murad fasad är totalekonomiskt en mycket fördelaktig lösning och den blir bara bättre när man betraktar det över en längre tidsperiod. Detta beror på de mycket låga underhållskostnaderna. Ekvationen för totalekonomin blir alltså bättre, ju längre tid som går. Detsamma gäller för den totala miljöbelastningen, där det initiala CO2 utsläppet vid tillverkning av tegel, fördelas på ut på teglets och tegelbyggnadens långa livstid.

Tegelbyggnader får en oftast en lång livstid och bestående värde inte enbart beroende på själva materialets egenskaper utan också på att tegel har en tidlös karaktär och är en klassisk, stabil lösning. Det är vackert att se på, även efter många år. En sådan byggnad vill man bo i och behålla, generation efter generation.